תרגול אקסל למבוגרים א'

תרגול אקסל (Excel) למבוגרים א

תרגול אקסל למבוגרים 3

תרגיל עיצוב גופנים וצבע באקסל 3...

תרגול אקסל למבוגרים 4

תרגיל עיצוב מיזוג תאים, גופנים וצבע באקסל 4...

תרגול אקסל למבוגרים 5

תרגיל הזנת תוכן (סינון/מיון) באקסל 5...

תרגול אקסל למבוגרים 6

תרגיל סימון מטבע ותבנית תאריך באקסל 6...

תרגול אקסל למבוגרים 7

תרגיל הזנת נתונים (סינון/מיון) באקסל 7...

תרגול אקסל למבוגרים 8

תרגיל חישוב פשוט (פעולת חשבון) אקסל 9...