תרגול אקסל למבוגרים ב'

תרגול אקסל (Excel) למבוגרים ב

תרגול אקסל למבוגרים 10

תרגיל העתקה והעברה באקסל 10...

תרגול אקסל למבוגרים 11

תרגיל מציאת היקף ושטח משולש באקסל 11...

תרגול אקסל למבוגרים 12

תרגיל חישוב (פשוט) הוצאות וממוצע באקסל 12...

תרגול אקסל למבוגרים 13

תרגיל בחישוב סכום וסה”כ באקסל 13...

תרגול אקסל למבוגרים 14

תרגיל חישוב שכר, ממוצע, סה”כ באקסל 14 יש לתקן את הטבלה בהתאם לכללים שלמדנו...

תרגול אקסל למבוגרים 15

תרגיל טבלת ציונים באקסל 15...

תרגול אקסל למבוגרים 16

תרגיל חישוב היקף מכירות (פונקציות) באקסל 16...

תרגול אקסל למבוגרים 17

תרגיל מיון וסינון נתונים באקסל 17...