תרגול אקסל למבוגרים ג'

תרגול אקסל (Excel) למבוגרים ג

תרגול אקסל למבוגרים 18

מגוון תרגילים ביניים / מתקדמים אקסל 18 שימו לב: בקובץ זה מס’ 20 תרגילים בעת ההגשה יש לצרף את שמות...

תרגול אקסל למבוגרים 19

תרגול חישוב סה”כ ועיצוב אקסל למבוגרים 19...

תרגול אקסל למבוגרים 20

תרגול המרות מטבע ותיקון עיצוב אקסל 20...

תרגול אקסל למבוגרים 21

תרגול עיצוב טבלת אקסל 21...

תרגול אקסל למבוגרים 22

תרגול יצירת סדרות באקסל 22...

תרגול אקסל למבוגרים 23

תרגול חישוב מע”מ וסה”כ באקסל 23...