תרגול יישומי מחשב

תרגול קבצים ותיקיות

תרגול קבצים ותיקיות למבוגרים

תרגיל בניהול תיקיות 1

הדרכת מחשבים למבוגרים תרגיל בניהול תיקיות 1  ...

תרגיל בניהול תיקיות 2

הדרכת מחשבים למבוגרים תרגיל בניהול תיקיות 2...

תרגיל בניהול תיקיות 3

הדרכת מחשבים למבוגרים תרגיל בניהול תיקיות 3  ...

תרגיל בניהול תיקיות 4

הדרכת מחשבים למבוגרים תרגיל בניהול תיקיות 4...

תרגיל בניהול תיקיות 5

הדרכת מחשבים למבוגרים תרגיל בניהול תיקיות 5...

תרגול וורד (Word) למבוגרים

תרגול וורד למבוגרים א’

תרגול וורד למבוגרים א’ תרגול הדרכת וורד למבוגרים א תרגול הקלדת וורד חלק א – 1 הדרכת מחשבים למבוגרים תרגול...

תרגול וורד למבוגרים ב’

תרגול וורד למבוגרים ב’ תרגול הדרכת וורד למבוגרים ב תרגול הקלדת וורד חלק ב-1 הדרכת מחשבים למבוגרים תרגול הקלדת וורד...

תרגול וורד למבוגרים ג

תרגול וורד למבוגרים ג’ תרגול וורד למבוגרים ג תרגול הקלדת וורד חלק ג-1 תרגול הקלדת וורד חלק ג-1 הדרכת מחשבים...

תרגול וורד למבוגרים ד

תרגול וורד למבוגרים ד’ תרגול וורד למבוגרים ד’ תרגול וורד למבוגרים ד תרגול הקלדת וורד חלק-ד 1 תרגול הקלדת וורד...

תרגול אקסל (Excel) למבוגרים

תרגול אקסל למבוגרים א

תרגול אקסל למבוגרים א’ תרגול אקסל (Excel) למבוגרים א תרגול אקסל למבוגרים 1 תרגול עיצוב אקסל 1 … לתרגול לחץ...

תרגול אקסל למבוגרים ב

תרגול אקסל למבוגרים ב’ תרגול אקסל (Excel) למבוגרים ב תרגול אקסל למבוגרים 10 תרגיל העתקה והעברה באקסל 10 … לתרגול...

תרגול אקסל למבוגרים ג

תרגול אקסל למבוגרים ג’ תרגול אקסל (Excel) למבוגרים ג תרגול אקסל למבוגרים 18 מגוון תרגילים ביניים / מתקדמים אקסל 18...