נושאי ההדרכה

הכרת אקסל למתחילים אונליין, 8 מפגשים של שעה וחצי, עלות 65 ש”ח למפגש

לצורך הרשמה לקורס אקסל אונליין, יש עבור לחודש הרצוי (יולי) ולהירשם לכל מפגש בנפרד

המפגש הראשון מתחיל ב 14/7/2022 בשעה 17:30

[qemcalendar]

סילבוס אקסל למתחילים

פרק 1 הכרות עם התוכנה וסביבת העבודה

פרק 2 העבודה גיליון עם עבודה

פרק 3 הוספה ומחיקת נתונים של שורות, עמודות ותאים

פרק 4 – מילוי צבע

פרק 5 וחישובים נוסחאות

פרק 6 – פונקציות

פרק 7 פונקציית IF

פרק 8 עיצוב מותנה

פרק 9 תרשימים

פרק 10 עבודה עם מסד נתונים , מיון וסינון נתונים

פרק 11 גיליונות בין קישור

פרק 12 ביניים סכום

פרק 13 דו”ח ציר טבלת – PivotTable –

פרק 14 טפסים

פרק 15 הערות

פרק 16 מסמכים על הגנה

פרק 17 הדפסה אפשרויות