שיעורי הדרכת מחשבים למבוגרים וסרטוני וידאו

שיעור 1 – שולחן העבודה במחשב DESKTOP

שיעור 2 – 

שיעור 3 – 

שיעור 4 –

שיעור 5 –

שיעור 6 –

שיעור 7 –

שיעור 8 –

שיעור 9 –

שיעור 10 –

שיעור 11 –

שיעור 12 –

שיעור 13 –