תרגילי אקסל למתחילים פונקציית סיכום

תרגיל 2:

פתחו חוברת חדשה בשם Euros

בגיליון DATA יש לבנות טבלה בה מפורטים ההישגים מאליפות אירופה בגלישת רוח שהתקיימה בחודש אפריל
האחרון. במהלך ימי התחרות התקיימו 7 שיוטים, הזוכים נקבעים על פי הניקוד שצברו בכל השיוטים.
עזרו להכין את הטבלה לקראת פרסום התוצאות.

 1. עצבו את הטבלה בגיליון DATA לפרסום, העיצוב צריך לכלול:
  א. רקע שונה לתאי הכותרות
  ב. גופן מודגש לתאי הכותרות
  ג. רקע שונה לנתונים בעמודה “ניקוד לאחר הפחתה”
  ד. גבולות בין תאים
  ה. התאימו את רוחבה של עמודה B לשם המתחרה הארוך ביותר
 2. בעמודה “ניקוד סופי” חשבו את הניקוד הסופי של כל אחד מהמתחרים )סך הניקוד בכל השיוטים
 3. בעמודה ” ניקוד לאחר הפחתה” החסירו מהסכום (שחושב בסעיף הקודם) את הניקוד הגבוה ביותר שקיבל כל מתחרה.

*הערה:*
הטבלאות והנתונים ינתנו על פי בחירתתכם.

 

בהצלחה !!!