תרגילי אקסל למתחילים פונקציית סיכום

תרגיל 3:

פתחו חוברת חדשה בשם הכנסות גן ג’ולי

בגיליון נתוני ילדי הגן יש לבנות טבלה בה מפורטים שמות ההורים , כמות הילדים (של אותו הורה)

תשלומים בעבור כל חודש מחודשי השנה

של בצע סיכום עבור כל הורה

ויש לבצע סה”כ הכנסה עבור המנהלת ג’ולי 

*הערה:*
הטבלאות והנתונים ינתנו על פי בחירתתכם.