תרגילי אקסל למתחילים פונקציית סיכום:

תרגיל 1:

ברצוננו למחשב תהליכי עבודה בחברה להשכרת רכב
יש לפתוח קובץ חדש באקסל ולשמור אותו בשם tar1
יש להקליד נתונים כרצונכם ל 5 שוכרים:
טור 1 :שם השוכר
טור 2 :מספר ימי השכרה
טור 3 :ק”מ בהתחלה
טור 4 :ק”מ בסיום
בטור 5 :יש לחשב את סך הקילומטר שנסע השוכר
בטור 6 :יש לחשב את סך התשלום ביורו, המחושב בצורה הבאה:
1.31 יורו לכל ק”מ נסיעה ו 11 יורו לכל יום השכרה.
בטור 7 :יש לחשב את סך התשלום בש”ח ידוע כי שער היורו עומד על 4.93 ₪ ליורו

בתא B20 יש לחשב את סך הק”מ שנסעו כל השוכרים.
בתא B21 יש לחשב את ממוצע הק”מ שנסעו כל השוכרים.(חיבור הפריטים לחלק למס’ הפריטים)