תרגילי אקסל לקורס אקסל מתחילים – 2

עיצוב טבלאות בגיליון אקסל מתחילים

צור את הטבלה הבאה:

2-עיצוב טבלה באקסל למתחילים

 

 

 

 

 

 

  1. הוסף לפני המילה “מים” בתא A4  את המילה “מותפלים”
  2. שנה את הוצאות החשמל בחודש פברואר ל- 1578
  3. הוסף אחרי המילה “טלפון” בתא A5  את המילה “נייד”.
  4. הוסף אחרי המילה “רכב” בתא A2  את המילה “אוטונומי”.
  5. הוסף שורה בין השורות 4 ו- 5 וכתוב בה :   ציוד        2315        1506
  6. מחק את השורה של “גז”
  7. הוסף שורה לפני שורה 1 ורשום בה כותרת לטבלה : “הוצאות להישרדות VIP “

הדרכת מחשבים ואקסל למבוגרים