תרגילי אקסל – ממוצע ציונים

  • חשב את ממוצע הציונים של 5 התלמידים הבאים: שחק, מיטב, רסיטל, שגיב ונופר, לפי הפירוט הבא:

תרגיל אקסל ממוצע ציונים - הדרכת מחשבים למבוגרים

  1. חשב את ממוצע הציון לכל מקצוע.
  2. הצג את שם התלמיד בעל הממוצע הגבוה ביותר בתא C18.
  3. המורה לערבית החליטה להוסיף 5 נק’ לכל תלמיד. עדכן את הציונים. האם גם הממוצעים התעדכנו בהתאם?
  4. התברר למורה לפיסיקה כי התלמידים העתיקו בבחינה ועל כן החליט להוריד לכל תלמיד10 נק’.
  5. עדכן את הציונים ובדוק האם גם הממוצעים התעדכנו בהתאם?

הדרכת מחשבים ואקסל למבוגרים