קיצורי דרך אוטלוק 2010
Outlook 2010

תוכן העניינים:

תכונות עיקריות של Outlook
הודעות בתצוגה הראשית
דוא”ל והודעות במצב עריכה

יצירת פריטים באוטלוק 2010
קיצורי דרך לוח שנה
קיצורי דרך קשר
קיצורי דרך משימות
כרטיס ביקור בפרופיל
קיצורי דרך אחרים של Outlook 2010

יצירת פריטים
CTRL + SHIFT + יצירת פגישה – a ppointmant
CTRL + SHIFT+C יצירת איש קשר – c ontact
CTRL + SHIFT+l יצירת רשימת תפוצה – l ist
CTRL + SHIFT+X יצירת פקס –  fa x
CTRL + SHIFT+e יצירת תיקייה
CTRL + SHIFT+J יצירת כניסה של [כתב עת] – J ournal
CTRL + SHIFT+Q יצירת בקשת מפגש r uest
CTRL + SHIFT+m יצירת הודעה – m essage
CTRL + SHIFT+n יצירת הערה [פתק] – n OTE
CTRL + SHIFT+H יצירת מסמך חדש Microsoft Office
CTRL + SHIFT+s הצב בתיקיה זו
ctrl + t הצב תגובה חוזרת בתיקייה זו
CTRL + SHIFT+p יצירת תיקיית חיפוש
CTRL + SHIFT+K יצירת משימה – TAS k
CTRL + SHIFT+U יצירת בקשה למשימה –  request

* * * * *

הבהרה – כל המוזכר בדף זה נבדק ונמצא בגרסת 2010 בלבד
המחבר הכותב ואנוכי אינם אחראיים על שימושים שגולשים פרטיים עשויים לעשות עם מדריך זה.
כמו כן , כל הנכתב במדריך זה הוא בגדר המלצה בלבד.

* * * * *

כתיבת תגובה