קיצורי דרך כלליים לחלונות 7

הקש על

מה עושה קיצור הדרך ?

F1

 הצגת עזרה של חלונות

Ctrl+C (או Ctrl+Insert)

העתקה של פריט נבחר

Ctrl+X

גזירה של פריט נבחר

Ctrl+V (או Shift+Insert)

הדבקת הפריט הנבחר

Ctrl+Z

ביטול פעולה

Ctrl+Y

ביצוע חוזר של פעולה

Delete (או Ctrl+D)

מחיקת פריט נבחר והעברתו לסל מיחזור

Shift+Delete

מחיקת פריט נבחר לנצח ללא סל מיחזור

F2

שינוי שם פריט נבחר

Ctrl+חץ ימינה

 הזזת סמן לתחילת מילה הבאה בהתאמה לשפה 

Ctrl+חץ שמאלה

 הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת בהתאמה לשפה

Ctrl+חץ למטה

הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה בהתאמה לשפה

Ctrl+חץ למעלה

הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת בהתאמה לשפה

Ctrl+Shift עם מקש חץ

בחירת בלוק (קטע) טקסט

Shift עם מקש חץ כלשהו

בחירת מספר פריטים בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט בתוך מסמך

Ctrl עם מקש חץ כלשהו+מקש רווח

בחירת פריטים בודדים מרובים בחלון או בשולחן העבודה

Ctrl+A

בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון

F3

חיפוש קובץ או תיקיה

Alt+Enter

הצגת מאפיינים עבור פריט נבחר

Alt+F4

סגירת פריט פעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה

Alt+מקש רווח

פתיחת תפריט קיצור עבור החלון הפעיל

Ctrl+F4

סגירת מסמך פעיל (בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים מרובים פתוחים בו-זמנית)

Alt+Tab

מעבר בין הפריטים הפתוחים

Ctrl+Alt+Tab

שימוש במקשי החצים למעבר בין הפריטים הפתוחים

Ctrl+גלגל גלילה של העכבר

שינוי גודל הסמלים בשולחן העבודה

מקש סמל Windows +Tab

מעבר בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D

Ctrl+מקש סמל Windows +Tab

שימוש במקשי חצים למעבור בין תוכניות בשורת המשימות באמצעות Aero Flip 3-D

Alt+Esc

מעבר בין הפריטים בסדר שבו נפתחו

F6

מעבר בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה

F4

הצגת הרשימה של שורת הכתובת ב’סייר Windows’

Shift+F10

הצגת תפריטי הקיצור עבור הפריט הנבחר

Ctrl+Esc

פתיחת התפריט התחל

Alt+אות המסומנת בקו תחתון

הצגת תפריט מתאים

Alt+אות המסומנת בקו תחתון

ביצוע פקודת התפריט (או פקודה אחרת המסומנת בקו תחתון)

F10

הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה

חץ ימינה

פתיחת התפריט הבא מימין או פתיחה של תפריט משנה

חץ שמאלה

פתיחת התפריט הבא משמאל או סגירה של תפריט משנה

F5 (או Ctrl+R)

רענון חלון פעיל

Alt+חץ למעלה

הצגת התיקייה ברמה אחת למעלה ב’סייר Windows’

Esc

ביטול משימה נוכחית

Ctrl+Shift+Esc

‘פתיחת ‘מנהל המשימות

Shift בעת הכנסת תקליטור

 מניעת פעולה אוטומטית של תקליטור בעת הכנסתו

Alt שמאלי+Shift

החלפת שפת קלט כאשר שפות קלט מרובות זמינות

Ctrl+Shift

החלפת פריסת לוח המקשים כאשר פריסות לוח מקשים מרובות זמינות

Ctrl ימני או שמאלי+Shift

שינוי כיוון הקריאה של טקסט בשפות שבהן כיוון הקריאה הוא מימין לשמאל

כתיבת תגובה